Cégismertető

Az ATLANTING Kft. fő profilja az ingatlan értékbecslés, több jelentős bank és pénzintézet választott bennünket ajánlott partneréül az ingatlanfedezetű hitelekhez szükséges értékbecslési feladatok elvégzésére.

Értékbecslőink vizsgázott és tapasztalt szakemberek, a bevett, és a hitelt nyújtó bankok által elfogadott módszertan alapján tevékenykednek. Gyors határidővel és nagy megbízhatósággal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Bankoknak, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, ügyvédi irodáknak, magánszemélyeknek végzünk értékbecslési tevékenységet.

Vállalkozásunk egyéni vállalkozás jogelőddel rendelkezik. 2000 évtől dolgozunk bankoknak, önkormányzatoknak, ügyvédi irodák és társaságok részére, minden munkánknál a hosszú távú együttműködéshez szükséges bizalom megtartása volt az elsődleges cél. A munkánkat minden esetben a megbízók, bankok elvárásai szerint végeztük, megfelelő gyorsaságra és korrekt érték meghatározására törekedve, ennek szellemében dolgozunk ma is.

Megbízó által kért értékformákat elemzéseinket, véleményeink és következtetéseink kidolgozása és szakvéleményünk elkészítése 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet, (melybe beépült a 26/2005 (VIII. 11.) PM rendelet) szerint, mezőgazdasági területek esetében az 54/1997 számú FM rendeletben előírtaknak megfelelően, valamint az MAISZ által összeállított értékelési standardokkal és az IVS és EVS, illetve TEGoVA, valamint a 2016 évi szabvány előírásainak betartásával és irányelveivel összhangban történt:
"Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet ( 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli."

Épületenergetikai Tanúsítvány Kiadását megfelelő szakemberrel, mérésekkel és számításokkal alátámasztott opciós lehetőségként bevezettük, hogy az épületek értékbecslésénél magasabb színvonalat és pontosabb értéket tudjuk meghatározni!


Megbízóink részére nemcsak az épületek és építmények értékelését, hanem igény esetén a vállalkozás teljes vagyonának értékelését is elvégezzük az összes tárgyi eszközzel együtt, valamint biztosítékként felajánlott ingatlanok értékbecsléseinek ellenőrzése is a megbízásaink közé tartozik.

Munkánk részét képezte egy törvény alapján az önkormányzatok tulajdonába került ingatlanok felmérése és azokból készítendő statisztikai jelentések. Az önkormányzatok részére a mai napig is számviteli egyezőséggel rögzítjük az ingatlanok és eszközök változásait a KATASZTER - ben .

Az elmúlt években több bankkal és pénzügyi vállalkozással kötöttünk hosszú távú megállapodást ingatlanok értékbecslésére, ezen kívül eseti jelleggel is dolgozunk több hitelezéssel foglalkozó vállalkozásnak.

Megbízónk részére nemcsak Székesfehérváron és Fejér megyében, hanem az ország teljes területén vállaljuk a megbízások teljesítését, amelyeket elsősorban helyi ismeretekkel rendelkező, az adott régióban élő kollégáink végeznek.