Önkormányzati Ingatlanvagyon Kataszter

Önkormányzati Ingatlanvagyon Kataszter

Szakembereink a 1990 évek elejétől részt vesznek a települési Önkormányzatok által kötelezően elkészítendő, majd azt folyamatosan aktualizálandó Önkormányzati Ingatlanvagyon Kataszter feldolgozásában és az évenként teljesítendő statisztikai MÁK ebank adatjelentés elkészítésében.

A vagyon KATASZTERBER  elavultak az adatok – nem tükrözik a valósak a piaci árakat?

Kérje árajánlatunkat és aktualizáljuk az ingatlanok  forgalmi értékét helyrajzi számonként az alábbi bontásban:

-    forgalomképes
-    korlátozottan forgalomképes
-    forgalomképtelen

Az  aktuális forgalmi értékeket egyeztetve számviteli egyezőséggel!!!